Contacteer onsZoeken

Login
 

BIN Affligem

Buurt Informatie Netwerk deelgemeenten Essene, Hekelgem & Teralfene

Woordje uitleg bij het concept van een "BIN"

afbeelding van Walter Swaenepoel
vr, 05/02/2016 - 16:49 -- Walter Swaenepoel

Onlangs heb ik deze tekst op een forum op Facebook geplaatst. Ik denk dat dit ook interessant is voor de bezoekers van deze site om dit even door te nemen.

Ik merk dat er over de werking en het doel van een BIN nog heel veel (foute) assumpties gemaakt worden en dit kan verkeerde verwachtingen creëren. Ik heb daarom de tijd genomen om dit zo bondig mogelijk uit te leggen. In principe kan je heel veel van deze uitleg vinden op de site http://mijnstra.at die nu al gebruikt wordt door BIN Teralfene en BIN Essene en in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid ook zal gebruikt worden door BIN Blakmeers (zie verder). Indien dit niet het geval is, geef je maar een seintje en zorg ik dat het aangepast wordt.
 
Wat is een BIN (Buurt Informatie Netwerk)? Dit is een burgerinitiatief dat ondersteund door politie en gemeente enkele doelen wil realiseren.
 
Wat zijn de doelen van een BIN? De belangrijkste doelen (niet exhaustief) zijn om de sociale cohesie tussen de inwoners van het gebied te vergroten, het onveiligheidsgevoel te verlagen en het meldingsgedrag bij 101 te verhogen.
 
Hoe werkt een BIN? Een BIN bestaat pas na het ondertekenen van een charter door de 3 verschillende betrokken partijen (burgers, politie en gemeente). In dit charter zijn duidelijk de buitengrenzen aangegeven voor het BIN-gebied. Als iemand (aangesloten leden of toevallige passanten) zich bevindend in  het BIN-gebied iets verdacht opmerkt EN dit meldt via 101 kan het CIC (dispatching 101) beslissen om het BIN te "activeren". Op dat moment verstuurt het CIC 1 SMS naar de BIN-zone en staat het BIN zelf in voor de verspreiding naar alle leden. Er kan dan bijvoorbeeld aan de BIN-leden gevraagd worden om mee uit te kijken naar bepaalde personen of situaties. 
 
Wat is een verdacht feit? Meestal zegt je buikgevoel wel of een bepaalde situatie als verdacht kan beschouwd worden. Voorbeeld: als je 's nachts iemand uit een tuin ziet komen die niet in die woning woont en snel in een wachtende auto springt of als een bestuurde van een auto heel traag alle huizen in jouw straat bekijkt en er opeens vandoor gaat als hij/zij jou opmerkt of ...
Als je twijfels hebt, kan je best 101 bellen. Op het CIC gaan ze jouw informatie zeker appreciëren en wie weet zorg jij voor het ene ontbrekende puzzelstukje.
 
Wordt het BIN elke keer geactiveerd bij een verdacht feit? Neen, het is het CIC dat beslist of er een SMS gestuurd wordt op basis van enkele criteria. Meestal wordt er ook gekeken of het een acuut feit is. 's Morgen een SMS uitsturen voor een inbraak die de vorige avond gebeurd is, heeft weinig zin. Hiervoor kan wel een e-mail gestuurd worden om extra informatie te vragen aan de inwoners.
Soms is de dispatcher zich niet meteen bewust dat er een BIN bestaat en kan je een kleine hint geven door dit op te merken en te zeggen dat het jou opportuun lijkt om het BIN te activeren.
 
Wat gebeurt er als het BIN geactiveerd wordt? Dan wordt meteen de dichtstbijzijnde patrouille langs gestuurd en krijgen alle leden een SMS.
 
Wat moet ik doen als ik als lid een SMS krijg? Eerst en vooral is het belangrijk om jezelf niet in gevaar te brengen. Het is dus niet de bedoeling om actief op zoek te gaan. Wat je wel kan doen, is bijvoorbeeld rolluiken of gordijnen openen en kijken of je iets opmerkt. Misschien hebben dezelfde feiten zich ook al bij jou voorgedaan.
Als je net op weg zou zijn, kijk je best uit naar de eventueel geseinde wagen of personen. Indien je bijkomende informatie hebt (bv je hebt die persoon net een bepaalde richting zien uitgaan), dan bel je zo snel mogelijk naar 101 om dit te melden. Op die manier kan de patrouille bijgestuurd worden en wordt de pakkans veel groter.
 
Heeft het zin om naar de lokale politie te bellen ipv 101? Neen, enkel het CIC kan het BIN activeren. Ook enkel zij hebben zicht op waar elke patrouille zich bevindt en kan dus het beste aansturen. Als de lokale politie toch informatie van jou ontvangt, zullen ze zelf het CIC moeten contacteren. Dit zorgt niet alleen voor tijdverlies, maar ook voor het risico op verlies van informatie.
 
Heeft het zin om een mail te sturen naar de lokale politie? Neen, hierdoor verlies je het acute karakter van de melding. 
 
Wie activeert een BIN? Het CIC activeert het BIN door 1 SMS te versturen en het BIN verspreidt dit bericht naar alle leden. Voorlopig staat het BIN in voor deze kosten, maar de gemeente heeft onlangs aangegeven dat ze ons willen ondersteunen aan de hand van subsidie. To be continued.
 
Werkt een BIN echt? Ja, ik ben er vast van overtuigd dat niet alleen de BIN-borden een afschrikkend effect hebben, maar (en nog veel belangrijker) dat mogelijke criminelen zich meteen geviseerd voelen bij dit soort van sociale controle. Dit heeft dan weer een ontradend gevolg. Ook minderjarigen die bepaalde plannen hebben, kunnen zo sneller op andere gedachten gebracht worden.
Dit is ook een oefening in efficiëntie voor de politie. Een preventieve controle neemt maar een fractie van de tijd in beslag van de tijd die nodig is om een PV op te maken bij vaststelling van een inbraak.
 
Wat zijn de taken van een coördinator? Voornamelijk het aanspreekpunt zijn voor de mensen van zijn/haar straat en errond. De meeste administratieve taken (inschrijving en communicatie met de gemeente/politie) wordt door de hoofdcoördinator opgenomen en grotendeels opgevangen door het gebruik van de website http://mijnstra.at. Ook kan je aanwezig zijn op eventuele informatieavonden, maar dit is zeker geen verplichting.
 
Hoe zit dat nu voor Hekelgem? Ik kan hier moeilijk spreken voor de andere BINs maar kan wel aangeven wat we besproken hebben de afgelopen 6 maand. BIN Essene bestrijkt al het hele grondgebied van Essene en BIN Teralfene heeft aangegeven ook te willen werken aan de uitbreiding sinds zij in december 2015 overgestapt zijn naar de website en SMS-systeem dat eerder al door BIN Essene gebruikt werd. BIN Blakmeers heeft ook al de intentie getoond om ook uit te breiden naar heel Hekelgem, maar wacht hiervoor op de definitieve goedkeuring van het subsidiereglement. Als dan beslist wordt om uit te breiden, zullen er dus extra coördinatoren nodig zijn als aanspreekpunt. De oproep op dit forum past in dat kader.
Technisch gezien is er een beperking in het aantal beheerders van het SMS-systeem (3, dus 1 per BIN) en daarom kan er niet zonder financiële gevolgen gekozen worden voor een vierde BIN-zone in onze gemeente.
 
Hoe kan ik aansluiten? Door te registreren op de website http://mijnstra.at 
 
Waarom doe ik zelf de moeite om dit hier allemaal neer te pennen? Omdat ik heel sterk geloof in de toegevoegde waarde van een BIN. Sinds 2012 ben ik hiermee begonnen in Essene en er is een duidelijk effect merkbaar. Het is een van de verschillende manieren waarop we de inbraken kunnen terugdringen.
Er werd mij ook gevraagd om op provinciaal en nationaal vlak mee aan de kar te trekken en daarom heb ik vorig jaar mee het BIN Kenniscentrum opgericht om zo de lijm te zijn tussen Binnenlandse Zaken en alle BINs. Op die manier bieden we onder andere ondersteuning aan opstartende BINs en helpen we een BIN ook levendig en actief te houden.