Contacteer onsZoeken

Login
 

BIN Affligem

Buurt Informatie Netwerk deelgemeenten Essene, Hekelgem & Teralfene

FAQ voor coördinatoren

Een Buurt Informatie Netwerk (afgekort BIN) is een samenwerkingsverband tussen politie en burgers. Een BIN wordt geleid door een of meerdere coördinatoren. Een coördinator is geen politieagent maar een gewone burger uit de buurt.

Een BIN is GEEN burgerwacht of organisatie die patrouilles, interventies of andere politionele taken op zich neemt. Het is ook geen structuur die de leden voorrechten verleent in hun contacten met de politie.

Het verhogen van de veiligheid in een buurt of dorp. Een BIN bevordert de sociale controle en het is een ideaal platform om preventieve informatie door te geven.

In onze gemeente is dankzij de nabijheid van de autosnelweg de zone van de BIN Essene gevoeliger voor inbraken en diefstallen. De politie kan niet overal even snel aanwezig zijn en een snelle informatie uitwisseling is van het grootste belang om de daders te vatten.

De BIN-zone zal afgebakend worden door BIN-borden langs de belangrijkste invalswegen van het gebied.

Ja, een BIN is veilig en zonder enig risico. U meldt enkel zaken. U gaat niet op patrouille.

Neem dan zo snel mogelijk contact op met de lokale politie (053/65 00 65) of de Federale Politie op 101

De leden van het BIN melden verdachte zaken aan de politie via de nummers 101 of 112 (gratis) of aan de lokale politie van Affligem via het nummer 053/65 00 65. De politiemensen zijn getraind om voor elke situatie gerichte vragen te stellen.
De melding wordt behandeld door de politiezone TARL (waartoe ook de gemeente Affligem behoort). De politie zal beslissen wat er het best met de melding gebeurt (het sturen van een interventieploeg, de wijkpolitie…).

Anderzijds kan de politie – indien nodig en nuttig – dringende en preventieve berichten inzake misdrijven en criminaliteit aan de BIN-leden via telefoon, SMS of e-mail sturen. De informatie verloopt dus in twee richtingen.

  • Dat u alle buitenverlichting en tuinverlichting aansteekt indien het donker is.
  • Dat u ook enkele binnenlichten aansteekt en enkele rolluiken omhoog doet zodat u laat blijken dat U op uw hoede bent.
  • Dat u nakijkt of al uw buitendeuren nog slotvast zijn.
  • Dat u in de mate van het mogelijke uitkijkt naar het voertuig of de personen zoals vermeld in het bericht van de politie.
  • Dat u in de mate van het mogelijke de nummerplaat, merk, type en kleur noteert van dit of eventuele andere verdachte voertuigen in uw buurt.
  • Dat u in de mate van het mogelijke uitkijkt naar verdachte personen in uw buurt.
  • Dat u onmiddellijk de 101 belt (gratis) en deze gegevens doorgeeft, alsook de richting naar waar deze zich eventueel verplaatsen.
  • Dat u wel binnen blijft zodat er geen vergissing mogelijk is voor de interventieploeg die ter plaatse gestuurd werd.

Neen, de leden van het BIN krijgen geen voorrechten verleent in hun contacten met de politie. Enkel indien de politie het nodig of nuttig acht, krijgen zij berichten van de politie.

Elke inwoner van Essene of werknemer van een bedrijf in Essene die ouder is dan 18 jaar en die een bewijs van goed gedrag en zeden kan voorleggen. Het BIN is niet langer beperkt tot enkele strat en omvat dus de hele deelgemeente Essene.

Ja, een BIN-lid kan lid zijn van een politieke partij, maar mag het BIN niet gebruiken of misbruiken voor partijpolitieke doeleinden.

Door te registreren op deze website. De officiële documenten worden daarna in orde gebracht samen met de coördinator van jouw straat.

Je kan ook contact opnemen via het contacformulier.

Ja, uw naam is enkel bekend bij de politie en de BIN-coördinatoren. Uw naam wordt nergens publiek gemaakt.

Neen, uw anonimiteit als BIN-lid is gegarandeerd. U moet dus aan uw huis niet aangeven dat u lid bent van het BIN.

Indien u aan uw venster toch een sticker wenst te kleven met vermelding dat u lid bent van het BIN Essene, dan mag u dat doen. Maar het is zeker niet verplicht.

Het lidmaatschap van het BIN is gratis. Als u de berichten doorgeeft via de gratis nummers 101 of 112, kost u dat niets. Ook voor het ontvangen van de berichten die de politie naar de BIN-leden stuurt, hoeft u als BIN-lid niets te betalen.

De politie staat in voor de aflevering van het bewijs van goed gedrag en zeden en bijgevolg dient u ook voor dit document niets te betalen.