Contacteer onsZoeken

Login
 

BIN Affligem

Buurt Informatie Netwerk deelgemeenten Essene, Hekelgem & Teralfene

Welkom bij BIN Essene

BIN logoEen aanhoudende golf van diefstallen in 2012 was de aanleiding tot een groot onveiligheidsgevoel bij de bevolking in onze gemeente. Vooral de straten tussen de E40 en de Ternatsestraat hebben te maken met een grote inbraakplaag. Na een coördinatievergadering met alle betrokkenen werd een werkgroep opgericht. De bedoeling van deze werkgroep is om de informatiedoorstroming tussen de burger en de politie te verbeteren om zo samen iets te ondernemen tegen de criminaliteit.

De doelstelling was tweeledig:

  1. bij de bevolking het onveiligheidsgevoel te verlagen,
  2. en het meldingsgedrag te verhogen.

Na het zien van de positieve resultaten van de verschillende BIN-iniatieven verspreid over ons land werd in het voorjaar van 2013 het eerste Buurtinformatienetwerk (kortweg BIN) van Affligem opgericht: een partnership tussen de politie, de burgers en hun overheid om preventief bezig te zijn met veiligheid en bij te dragen aan de goede werking van de politie.

Initiëel werd de zone tussen de E40 en de Ternatsestraat als BIN-gebied gekozen. Sinds oktober 2014 is er, samenspraak met de gemeente en politie, beslist om het BIN-gebied uit te breiden over de hele deelgemeente.

Op basis van de eerste omzendbrief  omtrent “georganiseerde reacties van niet politiemensen tegen onveiligheidsgevoelens” (8 april 1998) werd door en voor de lokale BIN projecten de nationale vzw opgericht. Begin 2009 droeg deze vzw zijn activiteiten over aan de directie Veiligheid en Preventie van het FOD Binnenlandse Zaken. Deze bovenlokale werking heeft als doel de lokale BIN-initiatieven te coördineren, te motiveren, te vertegenwoordigen en samen te ondernemen. Deze samenwerking betekent een belangrijke bron en waarborg voor de kwaliteit. Heel belangrijk is dat het partnership ook in deze bovenlokale werking verzekerd is door de aanwezigheid in het bestuur van technisch-adviseurs uit de politie en overheid.